wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka prywatności sklepu internetowego2

Polityka prywatności sklepu internetowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

LIGNUM24.PL

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.ANiniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1BAdministratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest  P.P.H.U.LIGNUM Wiesław Mikołajczyk (adres siedziby: 63-700 Krotoszyn ul.Kobylinska 28) wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Krotoszyn nr 610 z datą 03.01.1983r.z póżniejszymi zmianami.NIP 6210030134;REGON 250102988 adres poczty elektronicznej;sklep@lignum24.pl;biuro@lignum24.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.CDane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.DAdministrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.ACel i zakres zbierania danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta lub usługobiorcę w sklepie internetowym.Natomiast jeżeli klient wybiera odbiór ososbisty jego dane są przetwarzane celem zawarcia i realizacji transakcji handlowej i nie będą przekazywane przewożnikowi realizujacemu przesyłki na zlecenia Administratora.
2.BAdministrator zbiera dane ososbowe celem;
-zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży lub świadczenia usługi Usługi Elektronicznej (np.konto)
-marketing bezpośredni własnych produktów
2.CAdministor może przetwarzać następujące dane  dotyczące Klientów sklepu internetowego ;imię .nazwisko adres dostawy(kod,miasto,ulica,nr.lokalu,kraj,nr telefonu),adres mailowy,adres firmy ,jeżeli jest inny niż adres dostawy.W przypadku klientów prowadzących działalnosć gospodarczą Administrator może dodatkowo przetwarzac ;nazwa firmy numer identyfikacji podatkowej(NIP)
2.DKlient sklepu internetowego korzystajacy ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub pocztową -Administrator udostępnia dane klienta przewoznikowi lub posrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.EPodanie danych o których mowa powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowuy o świadczenie Usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym.Dane do zawarcia umowy wsakzane są uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
3.Cookie i dane eksploatacyjne
3.A Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.B Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikch cookiespodczas korzystania przez zainteresowanych strony sklepu internetowego w następujących celach;
-identyfikacji osób zalogowanych w Sklepie internetowymi pokazywania ich jako zalogowanych.
-zapamiętywania produktów dodanych do koszyka celem złozenia zamówienia
Zapamiętywania danych logowania danych z wypełnionych formularzyZamówienia i ankiet
Optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego
Dostosowania zawartosci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych wymagań klienta(rozmiar,kolor czcionki,układ strony)
Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiajacych sposób korzystania ze Sklepu Internetowego
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu oznacza to,że no wyłączenie lub wyłączeniez funkcji zapisywania plików Cookies może wpłynąćna funkcjonalnośc Sklepu Internetowego-np.niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie zapisania artykułów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia.
Nasz Sklep Internetowy poprzez ustawienia przegladarki internetowej wyraża zgodę na korzystanie z plików Cookies -zgodnie z przepisami
W braku wyrażenia takiej zgody nalez=ży odpowiednio zmienić ustawienia przegladarki internetowejw zakresie plików Cookies
 Więcej informacji na temat sposobów blokowania plików cookies:
        w przeglądarce Chrome
        w przeglądarce Firefox
        w przeglądarce Internet Explorer
        w przeglądarce Opera
        w przeglądarce Safari
Administrator generuje statystyki pomocne w administrowaniu sklepu poprzez przetwarzanie danych eksploatacyjnych zwiazanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres,domena,IP)dane mają charakter zbiorczy i anonimowy i nie są ujawniane ososbom trzecim.

    4.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4A Podanie danych przez klienta jest dobrowolne,aczkolwiek brak lub nie wyrażenie zgody na podanie danych wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w regulaminie Sklepu Internetowego skutkuje brakiem możliwosci zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży bądż świadczenia usługi elektronicznej.
Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta badż usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej realizacją.
4.B Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administartora odbywa się na podst uprzedniej zgody Klienta lub Usługobiorcy.Przetwarzanie danych do celów prawnie usprawiedliwionych realizowanych przez Administratora (Ustawa o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególnosci marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora art23 ust.4)

5.PRAWO KONTROLI DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANAI

5.A Usługobiorca lub klient ma prawo dostępu do treści swoich danych ososbowych oraz ich poprawiania.
5.B Zgoda Usługobiorcy lub klienta na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w kazdym czasie.
5.C Każdej osobie której dane zawarte są w zbiorae Administartora i przetwarzane przysłauguje prawo do ich kontroli,uzupełniania,uaktualniania,sprostowania.
Każda osoba może też czasowo lub stale zawiesić przetwarzanie danych bądż usunąć ze wzgledu na jej szczególną sytuację bądż są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.
Aby zrealizować uprawnienia o których mowa powyżej mozna kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.A Sklep Internetowy może zawierać odnosniki do innych sklepów,niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie naszego sklepu Internetowego.
6.B Administrator stosuje środki techniczne i oraganizacyjne majace zapewnić najdalej idąca ochronę przetwarzania danych osbowych w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom trzecim nieupowaznionym i nieuprawnionym,przetwarzaniem z naruszeniem obowiazujących przepisóworaz zmianą ,uszkodzeniem bądż utratą.
6.CAdministrator zbezpiecza pozyskiwanie danych klientów przesyłanych drogą elektroniczną.

7.ZABEZPIECZENIE ZBIORU DANYCH

Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl